Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων


GM 1100
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
1100 L
Βάρος
100 kg
Ικανότητα φορτίου
440 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm ή 1,5 mm
Πυθμένας: 1,5 mm ή 2 mm
Ικανότητα μεταφοράς
95 pc/*144 pc 100 pc/*156 pc 80 pc/*126 pc
Συναρμολογημένα/Μη-συναρμολογημένα

GM 770
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
770 L
Βάρος
85 kg
Ικανότητα φορτίου
308 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm ή 1,5 mm
Πυθμένας: 1,5 mm ή 2 mm
Ικανότητα μεταφοράς
110 pc/*168 pc 120 pc/*180 pc 100 pc/*138 pc
Συναρμολογημένα/Μη-συναρμολογημένα

GM 660
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
660 L
Βάρος
80 kg
Ικανότητα φορτίου
264 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm ή 1,5 mm
Πυθμένας: 1,5 mm ή 2 mm
Ικανότητα μεταφοράς
132 pc/*196 pc 144 pc/*210 pc 120 pc/*161 pc
Συναρμολογημένα/Μη-συναρμολογημένα

GMN 1100
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων(Δίχτυ)

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
1100 L
Βάρος
95 kg
Ικανότητα φορτίου
440 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm ή 1,5 mm
Πυθμένας: 1,5 mm ή 2 mm
Ικανότητα μεταφοράς
95 pc/*138 pc 100 pc/*156 pc 80 pc/*126 pc
Συναρμολογημένα/Μη-συναρμολογημένα

GM 420
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων
βιοαποβλήτων για σφαγεία και φάρμες

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
420 L
Βάρος
50 kg
Ικανότητα φορτίου
160 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,5 mm
Πυθμένας: 2 mm

GM 240
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
240 L
Βάρος
35 kg
Ικανότητα φορτίου
90 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: από 1,25 mm
Πυθμένας: από 1,5 mm

GM 120
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
120 L
Βάρος
25 kg
Ικανότητα φορτίου
48 kg
Πάχος χάλυβα
Σώμα: από 1,25 mm
Πυθμένας: από 1,5 mm

Επιλογές προσαρμογής για μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων 1100/770/660 L

 • Ισχυρότερη κατασκευή
 • Επιλογές ανύψωσης
 • Χειρολαβές
 • Επιπλέον χειρολαβές
 • Ποδοκίνητος μοχλός (Ποδομοχλός)
 • Αθόρυβο κλείσιμο
 • Σύστημα κλειδώματος κατεύθυνσης
 • Kit ρυμούλκησης

Καπάκια για κάδους 1100 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.

Καπάκια για κάδους 770/660 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.

Καπάκια για κάδους 240/140/120 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.

Πιστοποιητικά καταλληλότητας

 • • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015.
 • • Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2015.
 • • Πιστοποιητικό επαγγελματικής περίθαλψης και διαχείρισης ασφάλειας, BS OHSAS 18001:2007.
 • • Δήλωση συμμόρφωσης, CE και 2000/14/ΕΚ κατασκευαστή.
 • • Πρότυπα και προδιαγραφές κατά ΕΝ 840-2:2012, ΕΝ 840-5:2012, ΕΝ 840-6:2012.
 • • Πιστοποιητικό διαχείρισης συγκολλήσεων της επιχείρησης, EN ISO 3834-4:2005.
 • • Πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών, EN ISO 9606-1:2017.
 • • Απαιτήσεις απόδοσης τροχών σύμφωνα με το EN 840-5:2012.
 • • Διακρίβωση ογκομέτρησης σύμφωνα με το EN 840-5:2012.
 • • Ποιότητα της πρόσφυσης και πάχους επίστρωσης Zn(Zinc) σύμφωνα με το EN ISO 1461:2009.

Αίτηση προϊόντος