Χειράμαξες Οδοκαθαριστών


GMT 88
Μεταλλική, μονή χειράμαξα οδοκαθαριστών

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
88 L
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm
Εργαλειοθήκη: 1,25 mm
Επιφάνεια
Γαλβανισμένος χάλυβας
Ηλεκτροστατική βαφή

GMT 163
Μεταλλική, διπλή χειράμαξα οδοκαθαριστών

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
163 L
(1x70 / 1x93)
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm
Εργαλειοθήκη: 1,25 mm
Επιφάνεια
Γαλβανισμένος χάλυβας
Ηλεκτροστατική βαφή

Αίτηση προϊόντος