Καπάκια για Μεταλλικούς Κάδους Απορριμμάτων

Καπάκια για κάδους 1100 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.
 • Standard

  Roto διπλού τοιχώματος
  Ύψος 160mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Standard (Ενισχυμένο)

  Αντιβανδαλιστικό
  Roto διπλού τοιχώματος
  Ύψος 176mm
  Τρεις εμπρόσθιες χειρολαβές
  Ενισχυμένες νευρώσεις
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Injection

  Injection μονού τοιχώματος
  Ύψος 135mm
  Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Split-Lid

  Injection μονού τοιχώματος
  Ύψος 169mm
  Δύο πλευρικές χειρολαβές, μία ενιαία χειρολαβή στο ελαφρύ αναδιπλούμενο τμήμα για την εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων από Α.Μ.Ε.Α.
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Lid-in-Lid

  Roto διπλού τοιχώματος
  Ύψος 178mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
  Κυκλική θυρίδα απόρριψης Ø56cm με πτερύγιο
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Metal

  Μεταλλικό πάχους 0,8mm
  Ύψος 40mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
  Με ειδική κύρτωση για την αποτροπή κατακράτησης χιονιού και βροχόνερου
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Hood (Ενισχυμένο)

  Roto διπλού τοιχώματος
  Με κουκούλα, ύψους 301mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
  Εμπρόσθια στρογγυλεμένη θυρίδα απόρριψης 64,9x20cm
  Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Hood (Χαμηλού προφίλ)

  Roto διπλού τοιχώματος
  Με κουκούλα, ύψους 188mm
  Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 65x13cm
  Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Hood (Reverse)

  Roto διπλού τοιχώματος
  Με κουκούλα, ύψους 238mm
  Οπίσθια θυρίδα απόρριψης 65x13cm
  Ειδικό για κάδους σε πεζόδρομο πόλεων
  Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Hood (Injection)

  Injection μονού τοιχώματος
  Με κουκούλα, ύψους 301mm
  Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές
  Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 30x15cm
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Mid-Cover

  Roto διπλού τοιχώματος
  Κυρτό, ύψους 164mm
  Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 50x15cm
  Με πτερύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά για το καπάκι αλλά και το πτερύγιο

Καπάκια για κάδους 770/660 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.
 • Standard

  Roto διπλού τοιχώματος
  Κυρτό, ύψους 180mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Injection

  Injection μονού τοιχώματος
  Μικρής κύρτωσης, ύψους 85mm
  Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Metal

  Μεταλλικό πάχους 0,8mm
  Επίπεδο, ύψους 40mm
  Μία εμπρόσθια χειρολαβή
  Με ειδική κύρτωση για την αποτροπή κατακράτησης χιονιού και βροχόνερου
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
 • Mid-Cover

  Roto διπλού τοιχώματος
  Κυρτό, ύψους 162mm
  Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 50x15cm
  Με πτερύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης
  Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά για το καπάκι αλλά και το πτερύγιο

Καπάκια για κάδους 240/140/120 L

Όλα τα καπάκια είναι διαθέσιμα στη πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL.
 • Metal (140/120 L)

  Μεταλλικό, πάχους 0,8mm
  Ύψους 40mm
  Μία χειρολαβή
 • Metal (240 L)

  Μεταλλικό, πάχους 0,8mm
  Ύψους 40mm
  Δύο χειρολαβές
 • Roto (240 L)

  Roto μονού τοιχώματος
  Ύψους 91mm
  Ενιαία χειρολαβή κατά μήκος των τριών πλευρών
 • Injection (240/140/120)

  Injection μονού τοιχώματος
  Ύψους 72mm
  Δύο χειρολαβές

Αίτηση προϊόντος