Χειράμαξες Οδοκαθαριστών


GMT 88
Μεταλλική, μονή χειράμαξα οδοκαθαριστών

Πληροφορίες
Χωρητικότητα
88 L
Πάχος χάλυβα
Σώμα: 1,25 mm
Εργαλειοθήκη: 1,25 mm
Επιφάνεια
Γαλβανισμένος χάλυβας
Ηλεκτροστατική βαφή

Αίτηση προϊόντος