Καπάκια για Τροχήλατους Κάδους Απορριμμάτων

Καπάκια για 1100 L

Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Roto

Standard

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 160mm
 • Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Roto (Ενισχυμένο)

Standard (Ενισχυμένο)

 • Αντιβανδαλιστικό
 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 176mm
 • Τρεις εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Ενισχυμένες νευρώσεις
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Injection

Injection

 • Injection μονού τοιχώματος
 • Ύψος 135mm
 • Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Split-Lid

Split-Lid

 • Injection μονού τοιχώματος
 • Ύψος 169mm
 • Δύο πλευρικές χειρολαβές, μία ενιαία χειρολαβή στο ελαφρύ αναδιπλούμενο τμήμα για την εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων από Α.Μ.Ε.Α.
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Lid-in-Lid

Lid-in-Lid

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 178mm
 • Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Κυκλική θυρίδα απόρριψης Ø56cm με πτερύγιο
 • Ανακύκλωσης
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Μεταλλικό

Metal

 • Μεταλλικό
 • Ύψος 40mm
 • Μία εμπρόσθια χειρολαβή
 • Με ειδικές νευρώσεις για την αποτροπή κατακράτησης χιονιού και βροχόνερου
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Hood

Hood (Ενισχυμένο)

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 301mm
 • Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Εμπρόσθια στρογγυλεμένη θυρίδα απόρριψης 65x20cm
 • Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Hood (Χαμηλού Προφίλ)

Hood (Χαμηλού προφίλ)

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 188mm
 • Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 65x13cm
 • Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Hood (Reverse)

Hood (Reverse)

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 238mm
 • Οπίσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 65x13cm
 • Ειδικό για κάδους σε πεζόδρομο πόλεων
 • Επιλογή τοποθέτησης πτερυγίου από καουτσούκ
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Hood (Injection)

Hood (Injection)

 • Injection μονού τοιχώματος
 • Ύψος 301mm
 • Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές
 • Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 30x15cm
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Mid-Cover

Mid-Cover

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 164mm
 • Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 50x15cm
 • Με πτερύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης
 • Ανακύκλωσης
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά για το καπάκι αλλά και το πτερύγιο

Καπάκια για 770/660 L

Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 770/660 L - Roto

Standard

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 87mm
 • Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 1100 L - Injection

Injection

 • Injection μονού τοιχώματος
 • Ύψος 85mm
 • Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 770/660 L - Μεταλλικό

Metal

 • Μεταλλικό
 • Ύψος 40mm
 • Μία εμπρόσθια χειρολαβή
 • Με ειδικές νευρώσεις για την αποτροπή κατακράτησης χιονιού και βροχόνερου
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 770/660 L - Mid-Cover

Mid-Cover

 • Roto διπλού τοιχώματος
 • Ύψος 162mm
 • Εμπρόσθια ορθογώνια θυρίδα απόρριψης 50x15cm
 • Με πτερύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης
 • Διαθέσιμη Τριγωνική Κλειδαριά για το καπάκι αλλά και το πτερύγιο

Καπάκια για 240/140/120 L

Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 120 L - Μεταλλικό

Metal (140/120 L)

 • Μεταλλικό
 • Ύψος 40mm
 • Μία χειρολαβή
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 240 L - Μεταλλικό

Metal (240 L)

 • Μεταλλικό
 • Ύψος 40mm
 • Δύο χειρολαβές
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 240 L - Roto

Roto (240 L)

 • Roto μονού τοιχώματος
 • Ύψος 91mm
 • Ενιαία χειρολαβή κατά μήκος των τριών πλευρών
Καπάκι για Μεταλλικό Κάδο Απορριμμάτων 240 L - Roto

Injection (240/140/120)

 • Injection μονού τοιχώματος
 • Ύψος 40mm
 • Δύο χειρολαβές

Metal GMG (240)

 • Μεταλλικό
 • Ύψος 52mm
 • Μία χειρολαβή

Κατασκευαστές καπακιών