Επιστύλιοι Κάδοι Απορριμμάτων


GM 27/32/54/64

Πληροφορίες
Διακριτικά στοιχεία
Διακοσμητικός στύλος και διακοσμητικά στηρίγματα καλαθιών
Χωρητικότητα
Μονός: 27 L / 32 L
Διπλός: 54 L (2x27) / 64 L (2x32)

GMS 27/32/54/64

Πληροφορίες
Διακριτικά στοιχεία
Ομοιόμορφος στύλος κατά μήκος και διακοσμητικά στηρίγματα καλαθιών
Χωρητικότητα
Μονός: 27 L / 32 L
Διπλός: 54 L (2x27) / 64 L (2x32)

GMS 35/70

Πληροφορίες
Διακριτικά στοιχεία
Στιβαρός στύλος και στιβαρά στηρίγματα καλαθιών με διακοσμητικές διατρήσεις
Χωρητικότητα
Μονός: 35 L
Διπλός: 70 L (2x35)

GMP 27/32/54/64

Πληροφορίες
Διακριτικά στοιχεία
Διακοσμητικός στύλος με μορφή πυραμίδας
Χωρητικότητα
Μονός: 27 L / 32 L
Διπλός: 54 L (2x27) / 64 L (2x32)

GMF 27/32

Πληροφορίες
Διακριτικά στοιχεία
Διακοσμητικός στύλος και δυνατότητα ανατροπής του καλαθιού
Χωρητικότητα
Μονός: 27 L / 32 L


Αίτηση προϊόντος